ANBI-status

anbi logo
Veluwe Centraal heeft de ANBI status.

De volgende uitleg wat een ANBI is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om deze status te krijgen kunt u ook vinden op de website van de belastingdienst.

ANBI
Stichting Veluwe Centraal heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) toegekend gekregen.
 

 

Algemene gegevens: 
Naam: Stichting Veluwe Centraal
Telefoonnummer: (050) 8433515
K.v.K. nummer: 64077446
RSIN/Fiscaal nummer: 855512052
Bankrekening: NL 28 SNSB 0925847097
SNS Bank Apeldoorn
Website adres: www.veluwecentraal.com
E-mail: info@veluwecentraal.com
Adres: p/a. Asselsestraat 253, 7312 CT Apeldoorn


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Veluwe Centraal bestaat uit vijf personen zoals opgesteld in de statuten.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Martin Burgers), penningmeester (Lida Burgers), secretaris (Björn Krijt) en twee algemene bestuursleden (Bas Post en vacant per 1 juli 2016). Als toezichthoudend lid en voorzitter van het PBO is Henk van der Ziel aangesteld.

Beloningsbeleid
Activiteiten voor en binnen Veluwe Centraal worden door vrijwilligers uitgevoerd. Ook binnen het bestuur zijn er geen betaalde functies. Eventuele arbeidsovereenkomsten of betaalde samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld naar de wettelijke verplichtingen. Geen van de bestuursleden kan over het eigen vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Activiteiten/Doelstellingen
Stichting Veluwe Centraal heeft tot doel:

- Het verzorgen van het media aanbod voor de gemeente Apeldoorn e.o.
- Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke media opdracht door het verzorgen van media aanbod dat erop gericht is de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente en de omgeving waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

De stichting tracht dit doen en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt, te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen welke voor het verwezenlijken van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
De Stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor het media aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente Apeldoorn en de regio de Veluwe.

Visie & Missie statement
Veluwe Centraal maakt radio en TV programma's met een regionaal karakter voor de Veluwe met Apeldoorn als uitvalsbasis. Onze Visie en missie staat omschreven in het beleidsplan. Deze is hier te downloaden.

Financiële verantwoording
Het eerste financiële jaarverslag zal eind 2016 hier inzichtelijk zijn. (Uiterlijk februari 2017)

Uitgeoefende activiteiten 
Het eerste verslag van uitgeoefende activiteiten zal eind 2016 hier inzichtelijk zijn.

Statuten van de stichting
Statuten van de Stichting Veluwe Centraal zijn hier inzichtelijk.

Beschikbare bestanden:

PDF-logo Statuten Veluwe Centraal 2015

PDF-logo  Visie & Missie 2016-2021